Welkom bij Transformation Forums

Transformation Forums gelooft in de kracht van sterke communities met betrokken deelnemers, die op gelijk niveau werkzaam zijn en met elkaar inhoudelijk discussiëren, kennis overdragen en ideeën uitwisselen. Kortom: communities met de juiste context en content. Door de top van Nederland en Europa hierin op de juiste manier te faciliteren, bouwen wij mee aan een sterke economie en maatschappij die toekomstgericht handelt.

Wie zijn we

Opgericht als onafhankelijke organisatie in september 2010, bestaat Transformation Forums uit een team met jarenlange ervaring in het faciliteren en organiseren van forums en rondetafelgesprekken op Raad van Bestuur-niveau. Onze kernwaarden zijn connector pur sang, inhoudelijk, persoonlijk betrokken en zorgvuldig.

Wat we doen

Transformation Forums faciliteert de volledige context waarin topbeslissers vanuit Nederland en Europa samenkomen om in een vertrouwelijke omgeving een toekomstgerichte dialoog te voeren. Het doel van de bijeenkomsten is dat stakeholders op peer-niveau van elkaar leren, nieuwe inzichten verkrijgen en geïnspireerd raken.

Met wie we werken

Binnen zowel de publieke als de private sector kent Transformation Forums een groot netwerk van topbeslissers die allen inhoudelijk en netwerk gedreven zijn. Samen met de partners, betrokken deelnemers en een Raad van Advies worden de deelnemers zorgvuldig geselecteerd, uitgenodigd en betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding en de bijeenkomsten.

Forums

Tijdens forums komen topbeslissers samen rondom toekomstgerichte, maatschappelijke en economische vraagstukken. Afhankelijk van het thema wordt gekeken naar een zo divers mogelijk deelnemersveld. De deelnemers worden plenair toegesproken door één of meerdere keynote sprekers om vervolgens plenair en in parallel georganiseerde rondetafelgesprekken met elkaar in gesprek te gaan. Wij organiseren kleine forums vanaf ongeveer 20 deelnemers tot grote forums met maximaal 80 deelnemers. 

Meer informatie

Deep Dives

Deep dives bestaan uit een serie op elkaar afgestemde rondetafelbijeenkomsten, waarin deelnemers elkaar meerdere keren per jaar ontmoeten. In samenwerking met onze partners bieden wij zowel vakinhoudelijke als sectorspecifieke programma’s aan. Het cyclische karakter van de deep dives zorgt ervoor dat de inhoudelijke leerervaring van deelnemers steeds groter wordt. Om de interactie van deep dives te waarborgen, wordt een maximum van twaalf deelnemers gehanteerd. 

Meer informatie

Round Tables

Round tables kenmerken zich door hun kleinschalige en gelijkwaardige karakter. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over gemeenschappelijke uitdagingen en leren van elkaars individuele aanpak. Het proces van een rondetafelgesprek is van buiten naar binnen gericht en wordt afgestemd op de wensen van de organiserende partner en de verschillende deelnemers. Om interactie te waarborgen, wordt een maximum van twaalf deelnemers gehanteerd.

Meer informatie

© 2021 Transformation Forums