Dit is de Privacy Statement van Transformation Forums B.V.

Transformation Forums B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens welke worden beschreven in deze Privacy Statement.

Transformation Forums B.V. onderschrijft het belang van de privacy van (persoons)gegevens en behandelt het daarbij behorende proces met grote zorgvuldigheid. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we met deze gegevens omgaan.

Transformation Forums B.V. confirmeert zich aan de uitgangspunten aangaande persoonsgegevens beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679), hierna AVG genoemd.

Als u vragen heeft over deze privacy statement, dan kunt een mail sturen naar info@transformationforums.com of op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen naar nummer +31 (0)20 614 29 81

Persoonsgegevens die door Transformation Forums B.V. worden verwerkt

Transformation Forums B.V. verwerkt persoonsgegevens vanwege het feit dat u gebruik maakt van onze diensten.  Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij mogelijk verwerken.

 • Bedrijfsnaam
 • Branche
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Functietitel
 • Afdeling
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummers
 • CV
 • Dieetwensen
 • Kentekens
 • Foto’s
 • Gegevens over uw deelname aan ons georganiseerde bijeenkomsten waaronder beurzen, congressen, cursussen en trainingen.
 • Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt bijvoorbeeld door u aan te melden via social media, middels schriftelijke correspondentie of via telefonische communicatie.
 • Indien er sprake is van een transactie: uw bankrekeningnummer.
 • Locatie/apparaat gegevens o.a. IP-adres, locatie, fingerprints, cookies etc.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Transformation Forums B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging.

Doeleinden en grondslagen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Transformation Forums B.V. verwerkt uitsluitend persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Om u per telefoon of per e-mail te kunnen benaderen, wanneer dit nodig is om onze dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren.
 • Het afhandelen van betalingen.
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Transformation Forums B.V. verwerkt tevens ook (persoons)gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het doen van belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Transformation Forums B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat in deze om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Transformation Forums B.V.) tussen zit. Transformation Forums B.V. gebruikt de volgende computersystemen:

 • CRM-systeem voor het beheren van inschrijvingen van genodigden, gasten en deelnemers aan onze (partner) bijeenkomsten.
 • Registratiesysteem voor het registreren, uitnodigen en bevestigen van (potentiële) deelnemers aan onze bijeenkomsten.
 • Software voor het uitvoeren van enquêtes waarmee bevindingen, meningen en suggesties ter verbetering van deelnemers ten aanzien van de door Transformation Forums B.V. georganiseerde bijeenkomsten worden verzameld.
 • Boekhoudkundige software, voor het versturen van facturen.

Bewaartermijn (persoons)gegevens

Transformation Forums B.V. bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Delen van (persoons)gegevens met derden 

Transformation Forums B.V. verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor de uitvoering van overeenkomsten en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een separate verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Transformation Forums B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Transformation Forums B.V. maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een analytische cookie die websitebezoek meet. De bewaartermijn hiervan is 2 jaar. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Kijk voor een toelichting op: veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegeven sturen naar info@transformationforums.com.  

Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Transformation Forums B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Transformation Forums B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uitermate serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@transformationforums.com

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacy statement heeft als uitgangspunt dat het bedoeld is voor de lange termijn. Het kan wel zijn dat er aspecten gewijzigd worden welke dan op deze pagina gepubliceerd worden. We adviseren u om deze pagina af en toe te bekijken. Als er grote wijzigingen plaatsvinden dan zullen we ervoor zorgen dat dit op een duidelijke manier gecommuniceerd wordt. 

Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens

Transformation Forums B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact

Als u naar aanleiding van dit privacy statement vragen of opmerkingen hebt dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Transformation Forums B.V.
Professor JH Bavincklaan 7
1183 AT Amstelveen

E: info@transformationforums.com
T: +31 (0)20 614 29 81

KVK nr: 58778829

© 2021 Transformation Forums