HR Transformation Forum

Het HR Transformation Forum wordt drie keer per jaar georganiseerd voor CHRO’s om kennis en ervaringen uit te wisselen op peer level in een vertrouwelijke omgeving. Hier worden vergelijkbare uitdagingen gedeeld en wordt tegelijkertijd aandacht besteed aan de verschillende individuele benaderingen in de vorm van best en better practices. Dit forum biedt CHRO’s daarmee een platform voor het verbeteren van hun HR activiteiten. 

Het hoofdthema van het HR Transformation Forum 2018 is ‘The Human-side of Transformation’.

Data: 5&6 april (Brainstormsessie), 5&6 juli en 15&16 november van 16:00 tot 20:30 uur en 8:30 tot 12:30 uur.

Keynote speaker: Lynda Gratton, Professor Management Practice London Business School.

© 2020 Transformation Forums