Deep Dives

Deep dives bestaan uit een serie op elkaar afgestemde rondetafelbijeenkomsten, waarin deelnemers elkaar meerdere malen per jaar ontmoeten. In samenwerking met onze partners bieden wij zowel vakinhoudelijke als sectorspecifieke programma’s aan. Het cyclische karakter van de deep dives zorgt ervoor dat de inhoudelijke leerervaring van deelnemers steeds groter wordt. Om de interactie van deep dives te waarborgen, wordt een maximum van twaalf deelnemers gehanteerd. 

Transformation Forums organiseert meerdere vakinhoudelijke en sectorspecifieke programma’s per jaar. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende deep dives en de eerstvolgende edities. 

© 2021 Transformation Forums