Deep Dives

Deep dives bestaan uit een serie op elkaar afgestemde rondetafelbijeenkomsten, waarin deelnemers elkaar meerdere malen per jaar ontmoeten. In samenwerking met onze partners bieden wij zowel vakinhoudelijke als sectorspecifieke programma’s aan. Het cyclische karakter van de deep dives zorgt ervoor dat de inhoudelijke leerervaring van deelnemers steeds groter wordt. Om de interactie van deep dives te waarborgen, wordt een maximum van twaalf deelnemers gehanteerd. 

Transformation Forums organiseert meerdere vakinhoudelijke en sectorspecifieke programma’s per jaar. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende deep dives en de eerstvolgende edities. 

human-resources-transformation-forum

HR Transformation Forum

5 juli 2018

Het HR Transformation Forum wordt drie keer per jaar georganiseerd voor CHRO's om kennis en ervaringen uit te wisselen op peer level in een vertrouwelijke omgeving. Hier worden vergelijkbare uitdagingen gedeeld en wordt tegelijkertijd aandacht besteed aan de verschillende individuele benaderingen in de vorm van best en better practices. Dit forum biedt CHRO's daarmee een platform voor het verbeteren van hun HR activiteiten. 

Het hoofdthema van het HR Transformation Forum 2018 is 'The Human-side of Transformation'.

Data: 5&6 april (Brainstormsessie), 5&6 juli en 15&16 november van 16:00 tot 20:30 uur en 8:30 tot 12:30 uur.

Keynote speaker: Lynda Gratton, Professor Management Practice London Business School.

marketing-transformation-forum_4

Marketing Transformation Forum

28 juni 2018

Het Marketing Transformation Forum is een exclusieve (besloten) community, waar alleen op uitnodiging aan kan worden deelgenomen. MTF wordt georganiseerd en gefaciliteerd door Transformation Forums in samenwerking met IBM.

Het overkoepelende thema van MTF 2018 is 'Digital Reinvention'. Per bijeenkomst zoomen we in op sub-onderwerpen aan de hand van praktische voorbeelden en sprekers vanuit verschillende domeinen.

Datum & locatie: 28 juni van 15:30 tot 20:30 uur bij het Mauritshuis in Den Haag.

Keynote speakers: Wiet de Bruijn, CEO en Petra Lubbers, Chief Digital Transition and Concepts van Shared Stories Group; Patrick Stal, Head of Marketing EMEA bij Uber. Diner speech door Bas Lansdorp, Founder en CEO van Mars One.

finance-transformation-forum_8

Controllersprogramma

8 juni 2018

Tijdens het Controllersprogramma i.s.m. RAAD gaan verschillende controllers op uitnodiging van KPMG en het Finance Transformation Forum met elkaar in gesprek over gemeenschappelijke uitdagingen en leren zij van elkaars specifieke individuele aanpak. Jaarlijks komen de leden van het Controllersprogamma drie keer bij elkaar om telkens met elkaar in gesprek te gaan rondom een nieuw thema. 

Het thema van 2018 is 'Finance in het digitale tijdperk'.  

Datum & locatie: 8 juni van 8:30 tot 12:30 uur bij Royal HaskoningDHV in Amersfoort.

Keynote speakers: Jark Otten, Partner KPMG en Peter Laan, Partner KPMG.

© 2019 Transformation Forums