Finance Transformation Forum

Tijdens dit forum staat het thema “Preparing Your Organization for the Future” centraal. Dat thema wordt belicht vanuit verschillende invalshoeken. De eerste invalshoek is wat we kunnen leren van de manier waarop Private Equity partijen naar waardecreatie bij organisaties kijken. Daarna kijken we naar de fundamenten van organisatie ontwerp. Wat kan en moet radicaal anders […]

Dutch Transformation Forum

Het Dutch Transformation Forum is een jaarlijks terugkerende exclusieve bijeenkomst op Raad van Bestuur-niveau, met als doel om een toekomstgerichte dialoog te faciliteren en bruggen te slaan tussen verschillende stakeholders uit de Nederlandse publieke en private sector: topbeslissers uit het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en ngo’s. Tijdens het Dutch Transformation Forum wordt de gezamenlijke denkkracht van de deelnemers benut door een platform te bieden dat gericht is op het delen van visie, opinie, kennis en ervaring.

Finance Transformation Forum

Het jaarlijkse CFO Forum voor CFO’s van vooraanstaande bedrijven in Nederland en Europa staat in het teken van Finance Transformation. Tijdens het forum gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de rol en het leiderschap van de CFO in een transformerende wereld en de uitdagingen die bij deze rol horen. Tijdens het CFO Forum wordt de gezamenlijke denkkracht van de groep CFO’s benut om discussies te starten, ervaringen te delen, dilemma’s te doorbreken en van elkaar te leren.

© 2020 Transformation Forums