Marketing Transformation Forum

Het centrale thema voor dit forum is: ‘AI & Data Driven Marketing en het spanningsveld met Creativiteit en Ethiek’. Marketing maakt al lang gebruik van data. Dat levert inzichten en helpen in het opschroeven van de effectiviteit van Marketing. Op basis van data kunnen we met Augmented Intelligence (AI) de processen vervolgens sneller inrichten en […]

NextGen Finance

Het thema van deze bijeenkomst is “Preparing the Organization for the Future – The Enabling Role of Finance”. We bespreken belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van digitale strategie en de betekenis hiervan voor leiderschapsvaardigheden en capaciteiten van Finance. We kijken naar de grootste uitdagingen, kansen en verantwoordelijkheden voor Finance. Het programma is gericht […]

HR Transformation Forum

Het thema van dit HR transformation forum is “Preparing Your Organization for the Future – The Enabling Role of CHROs”. We leven in een wereld van extremen die worden gedreven door vooral technologie, in het bijzonder digitalisering. Digitalisering is de alomvertegenwoordigde versneller van verandering die constant nieuwe kansen en uitdagingen geeft. Leiders van traditionele organisaties […]

Strategy Forum

Het strategy forum biedt Strategy Officers van gevestigde bedrijven en digitale spelers een platform op visie, kennis en ervaringen te delen met peers. Dat gebeurt in een vertrouwelijke setting. Deelnemers staan voor vergelijkbare uitdagingen en leren van de verschillende benaderingen die andere deelnemers kiezen, de ervaringen die ze op hebben gedaan en de best practices […]

Finance Transformation Forum

Tijdens dit forum staat het thema “Preparing Your Organization for the Future” centraal. Dat thema wordt belicht vanuit verschillende invalshoeken. De eerste invalshoek is wat we kunnen leren van de manier waarop Private Equity partijen naar waardecreatie bij organisaties kijken. Daarna kijken we naar de fundamenten van organisatie ontwerp. Wat kan en moet radicaal anders […]

NextGen Finance

Het thema van deze bijeenkomst is “Preparing the Organization for the Future – The Enabling Role of Finance”. We bespreken belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van digitale strategie en de betekenis hiervan voor leiderschapsvaardigheden en capaciteiten van Finance. We kijken naar de grootste uitdagingen, kansen en verantwoordelijkheden voor Finance. Het programma is gericht […]

Dutch Transformation Forum

Het Dutch Transformation Forum is een jaarlijks terugkerende exclusieve bijeenkomst op Raad van Bestuur-niveau, met als doel om een toekomstgerichte dialoog te faciliteren en bruggen te slaan tussen verschillende stakeholders uit de Nederlandse publieke en private sector: topbeslissers uit het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en ngo’s. Tijdens het Dutch Transformation Forum wordt de gezamenlijke denkkracht van de deelnemers benut door een platform te bieden dat gericht is op het delen van visie, opinie, kennis en ervaring.

NextGen Round Table

De NextGen Round Table is ontstaan vanuit het jaarlijkse Dutch Transformation Forum. De deelnemers van het Dutch Transformation Forum, werkzaam op bestuursniveau in het bedrijfsleven en in de publieke sector, vernemen graag de input van de generatie van toekomstige eindverantwoordelijken.

Finance Transformation Forum

Het jaarlijkse CFO Forum voor CFO’s van vooraanstaande bedrijven in Nederland en Europa staat in het teken van Finance Transformation. Tijdens het forum gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de rol en het leiderschap van de CFO in een transformerende wereld en de uitdagingen die bij deze rol horen. Tijdens het CFO Forum wordt de gezamenlijke denkkracht van de groep CFO’s benut om discussies te starten, ervaringen te delen, dilemma’s te doorbreken en van elkaar te leren.

© 2020 Transformation Forums